Parochie Christus Salvator 

Susteren, Nieuwstadt, Mariaveld, Roosteren en Dieteren

NIEUWSTADT Kerk H. Johannes de Doper

Donderdag 28 september H. Mis 9.00 uur

Misintenties voor de zaligverklaring van Deken Thijssen  

MARIAVELD-SUSTEREN, Kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Zondag 24 september H. Mis 9.30 uur
Misintenties voor jrd Sjang en Tilla Peters-Van Buggenum; Jan Stevens; Lei Schlangen; uit dankbaarheid bij een 65-jarig huwelijk

Maandag 25 september Noveen ter ere van O.L. Vrouw – 19.00 uur, ook te volgen via www.wonderdadige-medaille.nl.

Woensdag 27 september H. Mis 9.00 uur

Misintenties voor de kinderen en jongeren uit de parochie

ROOSTEREN, Kerk H. Jacobus De Meerdere

Dinsdag 26 september geen H. Mis 9.00 uur i.v.m. bedevaart naar Kevelaer

DIETEREN, Kerk H. Stephanus 


RK parochie Christus Salvator