Stacks Image 9904

LEDEN VAN HET BESTUUR VAN DE RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR
 
pastoor-deken drs. G.A.M.L. Lauvenberg (voorzitter)
Mevr. M. van Helvert-Willms (pastorale zaken, vice-voorzitter)
Mevr. drs. M.H.F. Ahn-van de Bergh (secretaris)
Dhr ir. P. Wouters (penningmeester)
Dhr
P. Verberkt (gebouwen en technische zaken)
Dhr.
mr. J. Mulders (juridische zaken en ledenadministratie)
Dhr.
E.H.P.G. van Hooy (communicatie en kerkhoven)
Mevr. B.L.M. Spiering-Boesten (vrijwilligers aangelegenheden)


RK parochie Christus Salvator