logo-kerkbalans

“Mijn kerk inspireert, mijn kerk in balans” is de slogan van de Actie Kerkbalans 2016. Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. Voor de gelovigen is de kerk vooral de herkenbare, plaatselijke geloofsgemeenschap, de plaats waar wij samenkomen om te vieren en tot bezinning te komen. Van waaruit we weer geïnspireerd verder kunnen. De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.
De kerk is er voor iedereen, ook voor u. Het is een plek waar we voor elkaar klaar staan, waar we elkaar kunnen ontmoeten, ook op een doordeweekse dag. Help ons anderen te helpen. Help ons onze kerk in balans te houden. Uw financiële steun is daarbij zeer belangrijk. De jaarlijkse kerkbijdrage is een van de inkomstenbronnen waarop de parochie is aangewezen Uiteraard is iedere financiële steun aan de parochiegemeenschap van harte welkom.
Vanaf een bijdrage van € 115,00 per jaar of meer is er een prettige bijkomstigheid: bij bijzondere vieringen zoals trouwen, uitvaart en huwelijksjubilea bent u de parochiegemeenschap geen extra kosten verschuldigd. Hierbij wordt gelet op uw gemiddelde kerkbijdrage in de afgelopen vier jaar. U kunt uw bijdrage voldoen op een van de volgende manieren:
Betaling via een automatische machtiging die u aan de Bank hebt gegeven of alsnog geeft.                       . Een daartoe strekkende betaalopdracht in te vullen en bij uw Bank af te geven. Contante betaling welke u in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie kunt deponeren. In dat geval wel graag uw naam en adres vermelden. Overmaking via uw telebankier programma.
Het banknummer waarnaar u uw bijdrage kunt overboeken o.v.v uw naam postcode en huisnummer en “Actie kerkbalans”:

Heilige Amelberga, Susteren: Rabobank: NL05RABO0150202040

Heilige Johannes de Doper, Nieuwstadt: NL84RABO0136800262

O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Mariaveld:
ING: NL06 INGB 0001 0536 23 Rabobank: NL71 RABO 0150 2021 13

Heilige Jacobus de Meerdere, Roosteren
: Rabobank NL20RABO014 44 00 782

Heilige Stephanus, Dieteren: Rabobank: NL91RABO0111400880 INGbank: NL85INGB0001038815


Alle parochies van de parochiefederatie hebben de ANBI STATUS

Via onderstaande link treft u meer informatie aan
ANBI STATUS PAROCHIES (klik)
Kerkbijdrage aftrekbaar van de belasting
 
anbi-kleur
Is uw kerkbijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?
Ja, omdat Kerkelijke instellingen gezamenlijk een afspraak hebben gemaakt met de belastingdienst over de ANBI-regelgeving.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst. Op verzoek van het CIO heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van haar bevoegdheid ambtshalve in een zogenaamde groepsbeschikking af te geven en daarmee de afzonderlijke leden van het CIO aan te wijzen als anbi. Namens de gezamenlijke katholieke kerken heeft het R.K. Kerkgenootschap te Utrecht zitting in het CIO.
 
Periodiek schenken betekent voordeel voor u en ons!
Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm 
van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een ANBI. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
De periodieke schenking dient op officiële papieren vastgelegd te worden en ondertekent door schenker en ontvanger. U kunt deze papieren krijgen op ons secretariaat : sec@rksusteren.nl 
Goedkeuring staatssecretaris Een periodieke schenking moet berusten op de verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Goedgekeurd is dat de eerste termijn direct na de schenking vervalt en de volgende vier termijnen vervallen met tussenpozen van een jaar.
 
Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel Met een periodieke schenking kunt u het bedrag aftrekken van uw belastbare inkomen.
De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron www.belastingdienst.nl) - De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; - U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst; - U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen
   bij het overlijden; - U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen; - Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking; - U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven.
 
Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst
 

RK parochie Christus Salvator