Stacks Image 17222
 • “KOMT EN ZIET” samen gebed, 

  reflectie en inspiratie met de films 

  “The Chosen”

  Iedere vrijdag vanaf 19:00 uur

   

   Op  de vrijdagavonden vinden de wekelijkse vrijdagavondbijeenkomsten plaats van “Komt en Ziet”.

  We starten met gebed om 19:00 uur in de basiliek van Susteren , waarna we gezamenlijk vanaf 19:30 uur een film uit de serie  “The Chosen” gaan bekijken, dé serie over het leven van Jezus. De afgelopen keer hebben wij met 17 mensen naar de film gekeken .

  Opmerkelijke vermelding: een paar deelnemers die niet goed ter been waren lieten zich door een taxibusjes van uit Echt en Nieuwstadt naar ’t Stift brengen. Zo kan het dus ook. Waar een wil is is een weg

   

  We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere avonden. Men hoeft niet aan alle vrijdagavonden deel te nemen. Men mag gerust ook avonden overslaan.

   

  Gegevens

  19:00 uur Basiliek, Salvatorplein 1 Susteren

  19:30 uur parochiehuis ’t Stift, Salvatorplein 2, Susteren

 • DEKEN LAUVENBERG PER 1 JUNI ADMINISTRATOR 

  IN PAROCHIE MAASBRACHT EN FEDERATIE ECHT-PEY


  Per 1 juni is deken Lauvenberg benoemd tot administrator van de parochie Maasbracht (5 kerken) en de federatie Echt-Pey.(5 kerken) Dit zal duren totdat in Maasbracht en in de federatie Echt-Pey nieuwe pastoors benoemd zijn. 

  Deken Lauvenberg en kapelaan Joseph zullen dus de komende maanden ook de Heilige Missen in de andere kerken mee moeten gaan verzorgen. Waar mogelijk zal pastoor Creemers komen assisteren. U zult hem waarschijnlijk na juni vaker in een eucharistieviering gaan ontmoeten. 

  In Dieteren en Roosteren is er vanaf 1 juni om de week 

  een H. Mis om 19:15 uur. In de even weken in Dieteren en de oneven in Roosteren

 • Lezing over "Het Lam Gods" door Kapelaan Joseph

  Op 30 mei om 19:30  in ’t Stift Salvatorplein 2 Susteren) geeft kapelaan Joseph een lezing over het beroemde schilderij "Het Lam Gods" in ’t Stift. Dit meesterwerk, geschilderd door de gebroeders Hubert en Jan van Eyck, wordt beschouwd als een hoogtepunt van de Vlaamse Primitieven en een mijlpaal in de kunstgeschiedenis. Het schilderij is beroemd om zijn gedetailleerde weergave van figuren, het gebruik van licht en schaduw, en de rijke symboliek.

  Kapelaan Joseph zal in zijn lezing ingaan op de artistieke en theologische betekenis van het middenpaneel van het altaarstuk "Het Lam Gods" en hoe het schilderij de visie van de Kerk als zowel een hemelse als aardse realiteit belichaamt. Hij zal ook stilstaan bij de historische context van het schilderij. De lezing biedt een diepgaand inzicht in een van de meest iconische kunstwerken van de middeleeuwen en de rijke symboliek van de christelijke traditie.

  Iedereen is van harte uitgenodigd om meer te leren over "Het Lam Gods" en de diepere betekenissen achter dit meesterwerk.

 • UITNODIGING AAN ALLEN

  Het kerkbestuur van de parochie Christus Salvator wil u graag in het kader van de kerkenvisie nader informeren over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst van onze kerkgebouwen en uitleg geven over de missionaire parochie.

  Daartoe zijn de volgende informatieavonden gepland:

  • Dieteren: Gemeenschapshuis de Koppel, dinsdag 28 mei om 19.00 uur.
  • Mariaveld: Zaal Mirage, maandag 3 juni om 20.00 uur.
  • Susteren: Bezoekerscentrum ’t Stift”, woensdag 5 juni om 19.30 uur (Let op: gewijzigde datum i.p.v. 23 mei)
  • Roosteren: Gemeenschapshuis Roosteren, donderdag 6 juni om 19.30 uur.

  Wij nodigen u, als parochianen, van harte uit één van deze informatieavonden bij te wonen om met ons mee te denken. Uw ideeën stellen we zeer op prijs.

 • "Kom en Zie: Samen Gebed, Reflectie en Inspiratie met The Chosen"

  Start vrijdag 19 april Basiliek Susteren, iedere vrijdag vanaf 19:00 uur

   

  Het is duidelijk dat we nieuwe wegen moeten vinden om de Blijde Boodschap bij de mensen te brengen. Al geruime tijd bestaat de groep "Komt en Ziet", die regelmatig samenkomt om te bidden, van gedachten te wisselen, elkaar te bemoedigen en het geloof te verdiepen. We kunnen als mensen veel bedenken, maar we mogen ook door gebed God om hulp vragen, immers: "Als de Heer het huis niet bouwt..."

   

  Op vrijdagavond 19:00 uur starten we met de wekelijkse vrijdagavondbijeenkomsten van “Komt en Ziet” 

  We starten met gebed om 19:00 uur in de basiliek van Susteren , waarna we gezamenlijk vanaf 19:30 uur een film uit de serie  The Chosen gaan bekijken, dé serie over het leven van Jezus. Deze indrukwekkende serie heeft al in 156 landen kijkers bereikt en wordt door meer dan 110 miljoen mensen bekeken. De makers hebben als doel om in totaal zeven seizoenen te maken over het leven van de mens met de meeste volgers ooit: Jezus. Wij gaan naar de tweede serie kijken. Na het kijken gaan we met elkaar in gesprek.

   

  We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere avonden. Men hoeft niet aan allen vrijdagavonden deel te nemen. Men mag gerust ook avonden overslaan.

   

  Gegevens

  Iedere vrijdagavond

  19:00 uur Basiliek, Salvatorplein 1 Susteren

  19:30 uur parochiehuis ’t Stift, Salvatorplein 2, Susteren

   

  Laten we samen Gods aanwezigheid ervaren en ons laten inspireren door het leven van Jezus, zoals verteld in The Chosen.

 • "Verdediging van menselijke waardigheid” 

  Een oproep tot actie vanuit het Vaticaan"

   

  Recentelijk heeft het Vaticaan een nieuw document gepubliceerd met de titel "Dignitas Infinita" (Oneindige Waardigheid), waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Het document benadrukt dat het verdedigen van menselijke waardigheid een essentieel onderdeel is van ons christelijk geloof. Het roept op tot verzet tegen verschillende bedreigingen voor menselijke waardigheid, waaronder abortus, de doodstraf, oorlog, seksueel misbruik en mensenhandel.


  Het document stelt dat het christelijke geloof en de verdediging van menselijke waardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook wijst het op de noodzaak om aandacht te besteden aan kwesties als armoede, de situatie van migranten, geweld tegen vrouwen en mensenhandel, die nauw verbonden zijn met het thema van waardigheid.


  Verder benadrukt het document de intrinsieke en onvervreemdbare waardigheid van ieder mens, ongeacht de omstandigheden. Het spreekt zich uit tegen discriminatie van lhbti'ers..


  Dit schrijven benadrukt dat de waardigheid van elk menselijk persoon onder alle omstandigheden moet worden gerespecteerd en gehandhaafd. Het document wijst op de ernstige gevolgen van het veranderen van taal over menselijke waardigheid en benadrukt het belang van het respecteren van het recht op leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.


  Het document spreekt zich ook uit tegen praktijken zoals draagmoederschap en euthanasie, en benadrukt het belang van het verlichten van het lijden van zieken door middel van passende palliatieve zorg.


  Kortom, "Dignitas Infinita" herinnert ons eraan dat het onze verantwoordelijkheid is om de waardigheid van elke persoon te verdedigen en te bevorderen, en dat dit een integraal onderdeel is van ons geloof en onze roeping als christenen.


BELANGRIJKE LINKS

Deken Geert Lauvenberg

046-4491284

deken@christussalvator.nl

Relindisstraat 1 6114 HB Susteren

Kapelaan Joseph

046-4491296

kapelaan@christussalvator.nl

Vleutstraat 1 6114 KM Dieteren

GEGEVENS PAROCHIE

Relindisstraat 1

6114 HB Susteren

046-04491284

MAILADRESSEN:

Algemeen: info@christussalvator.nl

Secretariaat: sec@christussalvator.nl

Penningmeester: fin@christussalvator.nl

Kerkhoven: kerkhof@christussalvator.nl

RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR