DE VIJF KERKGEBOUWEN VAN DE PAROCHIE

Het kerkgebouw heeft een centrale rol in de Rooms-katholieke Kerk.
Het originele model van bijeenkomsten in privéhuizen groeide uit tot publiek toegankelijke parochiekerken,
die dienen als ontmoetingsplek voor gelovigen om samen te leren, te vieren, te dienen en een gemeenschap op te bouwen.

In de katholieke traditie is een kerkgebouw meer dan een plaats van samenkomst; het wordt beschouwd als een sacrale, heilige plek.
Het wordt niet alleen gebruikt voor erediensten, maar ook de stilte en sereniteit van een leeg kerkgebouw inspireren mensen tot bezinning en gebed.
Het kerkgebouw wordt gezien als een teken en instrument van het mysterie van het Rijk Gods, en het ontvangt een speciale zegening (consecratie) om het tot een gewijde ruimte te maken.

Het woord 'kerk' betekent letterlijk 'huis van de Heer', waar God woont, zelfs als gelovigen afwezig zijn.
De aanwezigheid van God wordt onderstreept door het bewaren van de geconsacreerde hostie in het tabernakel.

RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR