EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 5 maart


onbekend

Heilige Amelberga basiliek                                          
Op zondag 5 maart zal de muziek tijdens de hoogmis van 11.00 uur verzorgd worden door de getalenteerde mezzo-sopraan Veronique van der Meijden. Haar vocale prestaties zullen worden begeleid door de organist Ad Gijzels, die het orgel zal bespelen. Samen zullen zij een selectie van liederen ten gehore brengen van enkele van de meest beroemde componisten in de geschiedenis van de klassieke muziek, waaronder Mozart's verbluffende “Ave verum”, Handel's meeslepende “O, thou that tellest”, Mendelssohn's serene “Sei stille dem Herrn” en Mahler's betoverende “Urlicht”. Naast deze prachtige uitvoeringen zullen er ook de vaste gezangen worden gezongen. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze viering en om na de heilige Mis in het parochiehuis ’t Stift te genieten van heerlijke vlaaien die beschikbaar zijn voor alle aanwezigen.
Lees verder.....

VOEDSELBANK

In de kerken van de parochie Christus Salvator worden weer levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank van stichting "Alouette", uit Dieteren. Stichting Alouette zorgt ervoor dat deze levensmiddelen bij de mensen terechtkomen die het het hardst nodig hebben. Jij kunt ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening: NL 34 SNSB 0785713417. Bedankt vooraf namens alle mensen die afhankelijk zijn van de hulp van de voedselbank.
Samen kunnen we een verschil maken!
Lees verder.....

CADEAU VOOR NEOMIST

Tijdens de receptie werd kapelaan Joseph het cadeau van de parochie aangeboden:

Een racefiets om door het mooie Limburgse land te fietsen.

Zoals u op de foto kunt zien was kapelaan Joseph onder de indruk van dit mooie cadeau.

EERSTE HEILIGE MIS KAPELAAN JOSEPH

stacks-image-192ce40

 
Op zondag 5 februari heeft kapelaan Joseph in een overvolle basiliek zijn eerste heilige mis opgedragen. Naast burgemeester Jos Hessels waren ook vertegenwoordigers van verschillende verenigingen aanwezig en vele parochianen. Medewerking verleenden de koren uit Nieuwstadt, Susteren en Dieteren.
Na deze heilige mis vond er in 't Stift een druk bezochte receptie plaats.
Foto's van deze H. Mis en receptie treft u
HIER aan.

Opnames van de wijdingen en eerste heilige Mis zijn
via deze link te bekijken.
De eerste heilige mis in Susteren kunt u
via deze link zien

Nieuw kerkbestuur geinstalleerd

logo Christus Salvator zonder tekst

Op 1 januari 2023 is het nieuwe kerkbestuur van de parochie in de H. amelbergabasiliek door deken Geert Lauvenberg geïnstalleerd.Van het nieuwe kerkbestuur maken deel uit:

  • pastoor-deken drs. G. Lauvenberg (voorzitter)

  • Mevr. M. van Helvert (vice-voorzitter)

  • Mevr. drs. M.H.F. Ahn-van de Bergh (secretaris)

  • Dhr. mr. J. Mulders (lid)

  • Dhr ir. P. Wouters (penningmeester)

  • Dhr. E.H.P.G. van Hooy (lid)

  • Mevr. B.L.M. Spiering-Boesten(lid)

  • Dhr C. van Prooyen (technisch voorzitter, geen lid)

     

Lees verder.....

Bezoek de Kerststal in de Basiliek van Susteren!


 
EdCr_2016_12_26_07506corr
Door Cor Voorter
 
Susteren – Traditioneel kan ook dit jaar weer de kerststal in de H. Amelbergabasiliek bezocht worden. Een groep vrijwilligers is in de afgelopen weken druk bezig geweest om o.a. Maria, Jozef, de os en de ezel, maar ook de hemelse engelenschaar, herders met de kudde schapen, de juiste plaats te geven in het kersttafereel, gebouwd is in de crypte van de kerk.
Het beloofd ook dit jaar een kleine wandeling terug in de tijd te worden, de tijd waarin een ster de weg moest wijzen naar de plaats Bethlehem, waar een kindje gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe vol stro in afwachting van het bezoek van de drie wijzen uit het oosten.
Al tientallen jaren mag de Amelbergakerk zich verheugen op bezoekers uit Susteren en de regio die tijdens de kerstperiode een bezoekje brengen aan de deze kerststal en die op hun manier een eigen traditie toevoegen aan hun eigen  kerstfeest.
 
 
Lees verder.....

Per 1 januari 2023 worden de vijf parochies van de federatie één parochie

De bisschop van Roermond mgr. Harrie Smeets heeft besloten de vijf parochies van de federatie Susteren per 1 januari 2023 tot één parochie samen te voegen. De nieuwe parochie draagt de naam: "R.-K. parochie Christus Salvator".

Vanaf maandag 17 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022 kan aan de bisschop van Roermond een verzoek om verbe­tering of herziening van dit decreet worden gedaan.

De bisschop schrijft o.a:

Om in de zich wijzigende omstandigheden uw geestelijke verzorging goed te blijven be­hartigen heb ik, overeenkomstig en op grond van mijn bevoegdheid daartoe zoals be­paald in canon 515 van de Codex Iuris Canonici (CIC), en met inachtneming en van toe­passing verklaren van canon 121 CIC, gehoord het advies van de Priesterraad van het bisdom conform canon 515 § 2 juncto canon 500 § 2 CIC d.d. 29 september 2022, beslo­ten om de parochies H. Johannes de Doper te Nieuwstadt, H. Amelberga te Susteren, On­ze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Mariaveld-Susteren, H. Jacobus de Meerdere te Roosteren en H. Stephanus te Dieteren te verenigen, zodat hieruit één nieuwe parochie ontstaat in de zin van canon 515 CIC.

en verder:
Met ingang van 1 januari 2023 voeg ik samen de parochies H. Johannes de Doper te Nieuwstadt, H. Amelberga te Susteren, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Mariaveld-Susteren, H. Jacobus de Meerdere te Roosteren en H. Stephanus te Diete­ren en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke hierbij de naam
“R.-K. PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR" krijgt, administratief gevestigd Salvatorplein 2 te 6114 HE SusterenHet officiële decreet kunt u via deze link downloaden:
https://www.rksusteren.nl/resources/Decreet-nieuwe-parochie-Christus-Salvator.pdf

NIEUWE KAPELAAN JOSEPH


Sabin joseph


De nieuwe kapelaan schrijft:

Beste parochianen, Als nieuwe kapelaan in de parochie wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Sabin Joseph afkomstig uit Kerala, een zuidelijke deelstaat van India. Ik behoor tot het bisdom Thamarassery. Ik ben met mijn priesteropleiding in het jaar 2009 begonnen. Tijdens mijn tijd op het kleinseminarie in India heb ik mijn bachelor in scheikunde behaald aan de universiteit. In 2014 ben ik met mijn filosofie studie begonnen aan het St. Joseph Pontifical Seminary in Aluva, in India. In 2016 heeft mijn bisschop mij gevraagd naar Nederland te gaan om daar mijn theologie opleiding te volgen, met de bedoeling daarna voor enige tijd als priester in het bisdom Roermond te gaan werken. Ik heb mijn studie vervolgens op het Grootseminarie Rolduc voortgezet. Gedurende de zes jaar van mijn opleiding in Nederland heb ik verschillende stages gelopen o.a. in zorgcentra, parochies, jeugdzorg enz. om meer kennis te maken met de sociale omgeving en het kerkelijk leven in Europa. Afgelopen jaar heb ik mijn pastorale stage in de parochie van Hoensbroek verricht. In mijn stageperiode heb ik verschillende ervaringen opgedaan die mij in mijn werk in de parochie een hulp zullen zijn. Ik kijk erg tevreden terug op mijn opleiding. Als onderdeel van mijn studie heb ik afgelopen jaar een scriptie geschreven met de titel “Ecclesiologische elementen in het middenpaneel van het altaarstuk Lam Gods”. In mijn vrije tijd lees, fiets en wandel ik graag. Afgelopen zomer ben ik in mijn thuisbisdom tot diaken gewijd en nu ben ik benoemd tot kapelaan in de parochies van Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren. Het is de bedoeling dat ik in januari tot priester gewijd zal worden. Graag vraag ik uw gebed en steun zodat ik mijn taken als kapelaan in onze parochies goed mag vervullen.”

Lees verder.....

“Komt en ziet”


 photo-1646925482890-b1f01362445d
Komt en ziet” was het thema van de Heiligdomsvaart in 2022.

Het is ook de titel van de meditatie-groep die na de eerste Alphabijeenkomsten in 2022 in onze parochiefederatie is ontstaan.

Er bestond bij een aantal deelnemers aan de Alphabijeenkomsten de behoefte om regelmatig samen te blijven komen.
 
Vanaf donderdag 6 oktober is het zo ver. Maandelijks zal op de eerste donderdag van de maand een bijeenkomst plaatsvinden van “Komt en ziet”.
 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het gezamenlijk bespreken van een Bijbelfragment/ thema voorbereid door één van de vrijwilligers.

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en
iedereen is van harte welkom.
Er is ruimte voor ieders inbreng.

Rond 20.30 uur komt de groep samen in de basiliek voor gebed en meditatie tot ongeveer 21.00 uur.
 
“Komt en ziet” is voor iedereen toegankelijk. Hebt u vragen of interesse bel dan even  met de deken: 046-4491284.

UITSTELLING ALLERHEILIGSTE

Attachment  
De uitstelling met gebed bij het Allerheiligste op de eerste vrijdag van de maand is
verplaats naar de
eerste donderdag van de maand tussen 20.30 en 21.00 uur in de basiliek.
Op donderdag 6 oktober wordt hiermee gestart.
 

RK parochie Christus Salvator