SACRAMENTEN:
ONTMOETINGEN MET
DE LEVENDE HEER

Het eerste hoogtepunt in het leven van de mens is de geboorte en het laatste is het sterven.

Daartussen in liggen nog verschillende momenten, die zeer belangrijk zijn.

Bij die kernpunten in het leven is God present.
Het zijn momenten in het leven waarbij men - als christen - heel bewust wil blijven stilstaan.

De Katholieke Kerk  zeven sacramenten.
Deze sacramenten worden hiernaast opgesomd.

In de Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK)
lezen wij:


"Door de Geest die haar 'tot de volle waarheid brengt' (Joh 16,13), heeft de kerk geleidelijk de schat ontdekt die zij van Christus gekregen heeft. ......
Zo is de kerk er in de loop van de eeuwen toe gekomen onder liturgische vieringen er zeven te onderscheiden die in de eigenlijke zin van het woord sacramenten zijn die door de Heer ingesteld werden
(KKK 1117)

"Als de sacramenten op waardige wijze in geloof gevierd worden, verlenen zij de genade die zij aanduiden" (vgl. KKK 1127)


DE ZEVEN SACRAMENTEN

RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR