De parochie Christus Salvator heeft de ANBI STATUS
KLIK OP EEN VAN DE LINKEN VOOR NADERE INFORMATIE OVER DE SPECIFIEKE PAROCHIE EN HUN JAARREKENINGEN van vóór de fusie in 2023.
R.K. Parochie Christus Salvator

Kamer van koophandel nummer: 89689569Kerkbijdrage aftrekbaar van de belasting
 
anbi-kleur
Is uw kerkbijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?
Ja, omdat Kerkelijke instellingen gezamenlijk een afspraak hebben gemaakt met de belastingdienst over de ANBI-regelgeving.
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst. Op verzoek van het CIO heeft de Belastingdienst gebruik gemaakt van haar bevoegdheid ambtshalve in een zogenaamde groepsbeschikking af te geven en daarmee de afzonderlijke leden van het CIO aan te wijzen als anbi. Namens de gezamenlijke katholieke kerken heeft het R.K. Kerkgenootschap te Utrecht zitting in het CIO.
 
Periodiek schenken betekent voordeel voor u en ons!
Tot de aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm 
van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden van de schenker, aan een ANBI. De periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
De periodieke schenking dient op officiële papieren vastgelegd te worden en ondertekent door schenker en ontvanger. U kunt deze papieren krijgen op ons secretariaat : sec@rksusteren.nl 
Goedkeuring staatssecretaris Een periodieke schenking moet berusten op de verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Goedgekeurd is dat de eerste termijn direct na de schenking vervalt en de volgende vier termijnen vervallen met tussenpozen van een jaar.
 
Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel Met een periodieke schenking kunt u het bedrag aftrekken van uw belastbare inkomen. De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron www.belastingdienst.nl) - De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging; - U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst; - U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen
   bij het overlijden; - U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen; - Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking; - U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.
 
Klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst
 

RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR